PRAGMATIZMUS

PRODUKTIVNOST

PROSPERITA

SEMINÁŘE

Jak (ne)podnikat na Východě

 
Státy bývalého SSSR jsou lákavé pro expanzi výrobců a obchodníků z České republiky.
Vidina velkých dodávek, vysoká ziskovost a dlouhodobá perspektiva nenasycených trhů vede
české podnikatele do Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu a dalších zemí, dnes označovaných jako
Sdružení nezávislých států.(SNS).
Na Východ se derou mnozí, ale jenom někteří jsou úspěšní a jiní utrpěli značné ztráty
a nedokázali čelit vysokým rizikům.
Náš seminář je určen  pro podnikatele a manažery, kteří již podnikají nebo se chystají vstoupit do zemí SNS. 
 
Seminář je rozvržen na 6 hodin a jeho součástí jsou individuální konsultace.
 

Obsah: 

Úvod do problematiky:
–          charakteristika politicko-ekonomické situace v SNS
–          historické a geopolitické souvislosti
–          pojetí úlohy státu a práva,vztah k cizincům
–          specifika podnikatelského prostředí
 
Jak podnikat:
     -obchodní zastoupení
     -založení společnosti s ručením omezeným
     -podmínky založení a činnosti s.r.o.
     -reálný podnikatelský plán=základ úspěchu
     -účetnictví a daně
     -zahraničně-obchodní činnost
     -celní služby
     -certifikace výrobků pro prodej a používání
 
Jak nepodnikat:
      -zákonnost a nezákonnost,vymáhání práva
      -specifika vedení účetnictví
      -kontrolní činnost Daňového úřadu,Daňové policie,Hygienické stanice,Požární
       služby,Prokuratury a dalších orgánů.
      -odlišnosti v pojetí výkonné a soudní moci-malý slovník
      -hlavní rizika při podnikání=korupce+vágnost zákonů+nevymahatelnost práva
      -firmy agresoři útočí-změna vlastníka,pohlcení společnosti a další metody jejich činnosti
 
Jak se bránit a být úspěšným:
       -spolupráce se zkušenou poradenskou firmou
       -výběr a prověrka obchodního partnera a svého personálu
       -bezchybné zakladatelské dokumenty,obchodní smlouvy,nájemní a kupní smlouvy atd.
       -striktní dodržování směrnic a zákonů
       -efektivní získávání a analýza informací,kontakty na státní orgány
       -bezpečná ochrana informací o vlastní firmě a schopnost rozpoznání útoku
       -odpovídající struktura a metody řízení
       -zavádění evropských standardů do každodenní činnosti

Na základě přání zákazníka uskutečníme seminář „Jak (ne)podnikat na Východě ?!“
přímo u Vás a s důrazem na vybraný stát a podnikatelskou problematiku.
Lektorem a konsultantem je Dr.Jaroslav Pešek, který má dlouholetou praxi s podnikáním v zemích SNS, zejména na Ukrajině, Rusku a Kazachstánu.

 
  • ZNALOSTI JSOU PŘEDPOKLADEM ÚSPĚCHU !!!