PRAGMATIZMUS

PRODUKTIVNOST

PROSPERITA

CHCI PODNIKAT NA UKRAJINĚ

  • Plánujete proniknout na nové trhy?
  • Potřebujete SVÉHO člověka v zahraničí?
  • Kontaktujte nás a využijte naše zkušenosti!

 

 

Vyhnete se problémům, zbytečnému riziku a ztrátám!

Náš model spolupráce s českými zákazníky je vyzkoušený a zahrnuje tyto úkony:
– mini marketingový průzkum segmentu trhu podle zadání
– pracovní seminář u zákazníka na téma „Jak (ne)podnikat na Východě!“
– stanovení jedné  ze tří variant pronikání na ukrajinský trh
 
A). založení Vaší společnosti s.r.o. na Ukrajině a rozvinutí její obchodní činnosti
B). vyhledání a prověření ukrajinského partnera,podepsání obchodní smlouvy
C). pověření naší společnosti VISANTA,s.r.o. obchodním zastupováním Vaší firmy
 
Úspěšná podnikatelská a obchodní expanze se neobejde bez těchto služeb: 
– získání informací podle konkrétního zadání
– analýza situace a návrhy řešení ve variantách
– zpracování návrhu podnikatelského plánu
– založení dceřiné společnosti nebo obchodního zastoupení
– komplexní podnikatelský poradenský servis
– zajištění právního zastoupení a provádění účetnictví
– služby realitní kanceláře, zajištění bydlení a podnikatelských prostor
– zabezpečení Vašich služebních cest včetně organizování setkání a jednání s partnery
– další služby podle přání zákazníka
 
  • CHCEME  VÁŠ  ÚSPĚCH  !!!