PRAGMATIZMUS

PRODUKTIVNOST

PROSPERITA

O FIRMĚ

Hlavní činnosti:

  • poradenství v podnikání na Ukrajině a Východě
  • marketing a obchodní služby
  • semináře

 

  • Již 20 let se specializujeme na Ukrajinu jako na zemi s velkým obchodním potenciálem. Máme v Kyjevě vytvořené potřebné zázemí, opíráme se o vlivné kontakty a disponujeme potřebnými znalostmi v podnikatelské, finanční, celní a právní sféře.
  • Geografická poloha Ukrajiny ji předurčuje jako východiště na obrovské trhy Ruska, Kazachstánu a Střední Asie.
  • Podnikání a obchodování na Ukrajině je velmi perspektivní, ale také značně specifické a vyžaduje dobrou orientaci v místních tradicích, zvyklostech, zákonech, směrnicích…..
  • Účast na seminářích Vám pomùže lépe se orientovat v problematice a osvojit si znalosti o práci s informacemi.